Termovize v oblasti elektroinstalací - Stavební právo

Přejít na obsah

Termovize v oblasti elektroinstalací       V oblasti elektroinstalací je použití termovize výhodné v tom, že lze provést kontrolu přetížení fází bezkontaktním, tedy zcela bezpečným způsobem. Kontroly rozvaděčů je vhodné povádět při zapnutí maximálního počtu spotřebičů a pokud možno v létě, neboť k teplotám vzniklým zátěží se připočítává i teplota prostředí. Je naprosto nevhodné např. otevřít dveře rozvaděčů dříve, než těsně před měřením. Pokud se provede k tomuto měření i měření proudu, např. klešťovým ampérmetrem, získá zákazník podrobnou představu a stavu elektroinstalace, jističů, deonů, atd. V případě, že je přetížení fází prokázáno, lze dále hledat příčiny, a to buď ve spojích, ve spotřebičích, apod.

       Na následujících snímcích je vidět, jak se tyto závady v elektroinstalacích při použití termovize projevují. Ukázkový protokol z konkrétní akce najdete tady.

Návrat na obsah