Rozpočtování - Stavební právo

Přejít na obsah

Rozpočtování

      Pro rozpočtování staveb používám systém BuildPower firmy RTS Brno. Jedná se o propracovaný program, který umožňuje vytvářet nabídkové rozpočty, slepé rozpočty, lze použít ceny ÚRS anebo ceny konkrétních dodavatelů materiálů, atd. Nespornou výhodou pro stavebníky jsou slepé rozpočty pro účely výběrových řízení. Při výběru zhotovitele stavby je největší chybou, pokud stavebník "posbírá" např. pět nabídek, kdy každá je vytvořena jinou metodikou. Stavebník z těchto různých nabídek nepozná, zda ta, či ona položka, obsahuje třeba lešení, spojovací materiál, apod. V případě zpracovaného slepého rozpočtu je možné u jednotlivých položek uvést, co mají obsahovat a potom nelze diskutovt o věcech typu "šéfiku, to v rozpočtu nebylo, to je vícepráce". Dostane-li stavebník nabídky zpracované stejnou metodikou, pak je jejich srovnání vcelku jednoduché, stejně jako závěrečné vyúčtování stavby.

      V případě rozpočtů zpracovaných zhotovitelem pro nabídku stavebních prací je možné použít agregované položky s jejich současným rozkladem na jednotlivé práce. Zároveň lze použít konkrétní kalkulační vzorec firmy, zohlednit její přímé i nepřímé naklady, procenta režie, zisku, rezervy, atd., atd. Je možné opět použít konkrétní ceny např. za stavební materiály, skládkování, dopravné ....

       Příklad rozpočtu stavby a příklady toho, jak lze s rozpočtem pracovat, najdete v následujícím:


Pozn. Vzhledem k tomu, že se jedná o starý rozpočet, nelze brát v úvahu uvedená procenta DPH. Zároveň jsou některé položky s nulovým množstvím.
Návrat na obsah