Publikační činnost - Stavební právo

Přejít na obsah

Publikační činnost
V rámci publikační činnosti se věnuji jednak glosám běžného života, dále konkrétním problémům ve zdejší lokalitě, t.zn. ve správním obvodu votického úřadu a textům, jejichž účelem je předat veřejnosti informace, které pokládám za důležité. Dá se říci, že jediným periodikem, kterému své texty poskytuji, jsou Votické noviny. Texty nejrůznějších příspěvků lze dohledat níže. Jsou zde nabídnuty i příspěvky, které redakční rada odmítla z nejrůznějších důvodů otisknout.Jak to vlastně je 1-10  (O organizaci obcí)
leden až červenec 2017
březen 2017
listopad 2017
leden 2018
Návrat na obsah