Projektovani - Stavební právo

Přejít na obsah

Projektovani


       K projektování používám program ArchiLine Profesional, což je nástroj pro modelování staveb. V podstatě nejde o klasické kreslení, ale o modeláře ve 3D. Výstupem z tohoto programu pak mohou být vedle půdorysů i všechny obvyklé výkresy, jako jsou řezy v libovolné rovině, výkresy fasád, detaily prvků, atd. Zároveň lze pro model použít nejenom implementované materiály, ale i konkrétní materiály třeba z katalogů, případně reálné materiály získané z fotografií. Tyto materiály se definují při tvorbě modelu a lze je kdykoliv modifikovat a nabídnout tak různá barevná a materiálová řešení.

       Dokumentaci stavby, a stejně tak při navrhování interiérů, lze doplnit o vizualizaci buď samotného navrhovaného objektu, nebo jeho začlenění do fotografie místa stavby, či místnosti. Příklady vizualizací jsou uvedeny tady a ukázky výkresů v galerii níže.
Návrat na obsah