Stavební právo

Přejít na obsahVítám Vás na těchto stránkách, které byly uvedeny do provozu v létě 2010 a konečně se mi podařilo najít čas a trochu je vylepšit. Původně se jednalo o osobní rozcestník, který sloužil k tomu, abych nemusel vyhledávat častěji navštěvované weby přes různé vyhledavače. Když jsem zjistil, že je volná tato doména, neváhal jsem ji zaregistrovat a stránky na ni umístit a jejich obsah zcela přepracovat.

Z mé činnosti pokládám za nejdůležitější oblast, týkající se vztahů mezi stavebními úřady a občany. Za tím účelem provozuji o občanskou poradnu, jejíž náplní je, mimo stavební úřady, usnadnění integrace našich zdravotně postižených spoluobčanu do běžného života. Spolu s klientem nezávisle posoudíme jeho situaci a společně pro něj najdeme nejlepší řešení, jak jeho problém s úředníky napravit.

Dále se zabývám posouzením staveb z hlediska jejich tepelného chování, neboť s novými instalacemi např. plastových oken vznikají nové problémy, které dříve na stavbách nebyly. S tím souvisí především plísně, kde lze určit místa s předpokladem jejich vzniku. K tomu používám zejména bezkontaktní technilogii s použitím termovize. Termovizi používám také k posuzování elektroinstalací, transformátorů, točivých strojů, atd. Další podrobnosti se dočtete v jednotlivých částech těchto stránek.

Nezanedbatelnou součástí mého konání je inženýrská činnost týkající se přípravy a realizace staveb, vč. rozpočtování staveb, projektování, vizualizace staveb a interiérů, atd.

Za důležitou pokládám, v dnešní době, oblast zákona č.106 o svobodném přístupu k informací. Úřady tají co mohou, přestože poskytnutí požadované informace jim ukládá zákon.

Stránky jsou doplněny o kuriozity, které občas nějaký úřad vypustí.


Návrat na obsah